ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2014-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 4 lutego 2014 r w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z dnia 8 stycznia 2014 r. na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
Nr aktu prawnego
21/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2014-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Brzeźnica dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
Nr aktu prawnego
19/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2014-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2014
Nr aktu prawnego
2/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 734
Data podjęcia
2014-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
Nr aktu prawnego
1/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji