ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXIV/194/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/193/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia programu osłonowego dożywiania dzieci z rodzin w trudnych sytuacjach
Nr aktu prawnego
XXXIV/193/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
XXXIV/192/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2014-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 34/2014 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 14.03.2014 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim przetargu publicznym ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Jabłonowie
Nr aktu prawnego
34/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. gminy Brzeźnica.
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy w Brzeźnicy z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie : wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIII/188/2013
Status
Nieobowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/187/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXIII/187/2013
Status
Uchylony
Lp: 760
Data podjęcia
2013-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały budżetowej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/186/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji