ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica.
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2021 r
Nr aktu prawnego
153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
151/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie gminy w 2021 r
Nr aktu prawnego
145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica.
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica w 2022 roku .
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji