ˆ

Uchwały i zarządzenia

Szczegóły informacji

7/2019

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: IX

Data wejścia w życie: 2019-01-14

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-14

Tytuł aktu:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Na podstawie:

Na podstawie Zarządzenia Nr 147/2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r., w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

 § 1
Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
§ 2
Do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty na sfinansowanie realizacji zadania:
 
Nazwa Stowarzyszenia
Tytuł zadania z oferty
Przyznana kwota dotacji
Stowarzyszenie Sportowego Klubu ''Piast Wichów''
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie sportu jako zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych.
12 000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brzeźnica ''Razem dla Wsi''
Sportowe zmagania wsi
3 000,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brzeźnica ''Razem dla Wsi''
Mistrzostwa Gminy Brzeźnica w tenisie stołowym
1 000,00
Ludowy Klub Sportowy ''Zorza Brzeźnica''
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
24 000,00
Razem:
 
40 000,00
§ 3
Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonywania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. działalności gospodarczej, kultury oraz oświaty.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Brzeźnica.
Wójt Gminy
Jerzy Adamowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Bladocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Bladocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 14:52:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 14:52:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 11:02:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
268 raz(y)