ˆ

Uchwały i zarządzenia

Szczegóły informacji

6/2019

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: IX

Data wejścia w życie: 2019-01-14

Data podjęcia/podpisania: 2019-01-14

Tytuł aktu:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku

Na podstawie:

Na podstawie Zarządzenia Nr 146/2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 r., w związku z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku.
§ 2
 
Do realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty na sfinansowanie realizacji zadania:
Nazwa Stowarzyszenia
Tytuł zadania z oferty
Przyznana kwota dotacji
Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe ''Zgoda Brzeźnica''
Propagowanie kultury i tradycji ludności przybyłej z Bukowiny, prowadzenie działalności kulturalnej
30 890,00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brzeźnica ''Razem Dla Wsi''
List do przyszłości- kapsuła czasu mieszkańców Gminy Brzeźnica
4 110,00
Razem:
 
35 000,00
 
§ 3
Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonywania zadania regulować będzie umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. działalności gospodarczej, kultury oraz oświaty.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeźnicy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Brzeźnica.
 
Wójt Gminy
Jerzy Adamowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Bladocha
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Bladocha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 14:54:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 14:55:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-24 11:02:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)