ˆ

Uchwały i zarządzenia

Szczegóły informacji

XXIII/ 162/2021

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: VI

Data podjęcia/podpisania: 2021-11-03

Data wejścia w życie: 2021-11-03

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/155/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1 372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218,
art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art.  258 ust.  1, art.  264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XXII/155/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy na 2021 rok zmienia się treść § 6.2.  który otrzymuje nowe brzmienie  zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały:
  1.  Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty. 
                                                                  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Kula
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-24 11:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Gąsecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-24 11:58:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Gąsecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24 11:58:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)