ˆ

Uchwały i zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Brzeźnica w 2022 r.
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica.
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzeźnica.
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r., zadania publicznego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy Brzeźnica
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/155/2021 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 03 września 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/ 162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
138/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji