ˆ

Uchwały i zarządzenia

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/241/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/240/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach etatu
Nr aktu prawnego
XXXIV/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2022 – 2030
Nr aktu prawnego
XXXIV/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów
Nr aktu prawnego
XXXIV/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Brzeźnicy
Nr aktu prawnego
XXXIV/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/234/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji