ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII Sesji Rady Gminy Brzeźnica

Informacja ogłoszona dnia 2017-11-07 14:25:37 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brzeźnica, 6.11.2017 r.

RG.0002.23.2017

ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Brzeźnica. Sesja odbędzie się  w sali narad Urzędu Gminy Brzeźnica w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 10:00.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad  sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje Wójta o działaniach podjętych od ostatniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy oraz Przewodniczących Komisji stałych o odbytych spotkaniach czy posiedzeniach.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,
 • zwolnień w podatku od nieruchomości,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzeźnica,
 • przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok,
 • przekazania nieruchomości gruntowych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • udzielenia długoterminowej pożyczki dla Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Województwa Lubuskiego,
 • stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Brzeźnicy w skład, którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych i dotychczasowe Gimnazjum im. Gen. Władysława Sikorskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chotkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Chotkowie,
 • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wichowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wichowie,
 • zmian w budżecie gminy w 2017 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2017-2025,
7. Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Inne sprawy organizacyjne, które wynikną po wysłaniu zawiadomień.
Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kosińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kosińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-07 14:23:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-07 14:25:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-04 12:06:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
417 raz(y)