ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Marszałka Województwa lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-24 12:23:31 przez Jarosław Nowak, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie 
Marszałka  Województwa  lubuskiego
 z dnia 17 kwietnia 2019 roku
 
Na podstawie art. 27 ust.8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.)
informuję
 
o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
zawiadamiam
 
 o wyłożeniu w dniu 24 kwietnia 2019 roku do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 
W/w. projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgóra 7, 65-057 Zielona Góra w pokoju nr 238 w godz.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30 – 15.30, oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  – www.bip.lubuskie.pl , menu przedmiotowe  „Urząd Marszałkowski”, pozycja „Obwieszczenia” oraz na stronie internetowej w gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem wójtów, burmistrzów Brzeźnicy, Małomic, Szprotawy, Żagania.
 
Uwagi i wnioski do projektu uchwały mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Departamentu lub postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. dnia 15 maja 2019 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jej umieszczeniu  na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Lubuskiego.
Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Adamowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-24 12:22:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-24 12:23:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-24 12:23:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
524 raz(y)