ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-20 14:01:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GKM.6733.1.2021.RP
 
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego na częściach działek nr 113/6, 69, 245, obręb Przylaski, gmina Brzeźnica.
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach od 20 lipca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30 pokój nr 13 (I piętro) tel. 68 3681619, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ewentualnego przybycia – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

 
Z up. Wójta Gminy
mgr Danuta Roszak
Sekretarz Gminy

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 14:01:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 14:01:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Poniedziałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03 14:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)