ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Brzeźnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz D
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Ankieta dotycząca opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego . W zawiązku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego, zachęcamy mieszkańców województwa lubuskiego do włączenia się w proces oddolnego współdecydowania o zawartości przygotowywanego Programu poprze wypełnienie poniższej ankiety. https://www.eko-precyzja.eu/wojewodztwo-lubuskie.php#read
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-08-01
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1048F, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad rzeką Brzeźnica (Brzeźniczanka) w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w km 15+952 w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości Brzeźnica w kierunku na Marcinów”, planowanego do realizacji w miejscowości Brzeźnica na działkach nr ewid. 565; 796; 576; 792; 563; 562; 564; 554 obręb Brzeźnica, gm. Brzeźnica
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-07-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1048F, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad rzeką Brzeźnica (Brzeźniczanka) w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w km 15+952 w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości Brzeźnica w kierunku na Marcinów”, planowanego do realizacji w miejscowości Brzeźnica na działkach nr ewid. 565; 796; 576; 792; 563; 562; 564; 554 obręb Brzeźnica, gm. Brzeźnica
Lp: 4
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2017-06-06
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1048F, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad rzeką Brzeźnica (Brzeźniczanka) w miejscowości Brzeźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w km 15+952 w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości Brzeźnica w kierunku na Marcinów”, planowanego do realizacji w miejscowości Brzeźnica na działkach nr ewid. 565; 796; 576; 792; 563; 562; 564; 554 obręb Brzeźnica, gm. Brzeźnica
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-13
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej, posadowienie dwóch grup zbiorników naziemnych na gaz płynny propan, zasilających suszarnię zboża na działce nr 15/12 (sześć zbiorników naziemnych o pojemności 6400 litrów każdy, z parownikiem elektrycznym o mocy 300 kg/h) oraz dwa zbiorniki naziemne o pojemności 6400 litrów każdy na działce nr 15/21 służące do ogrzewania pomieszczeń chlewni
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-12-08
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie instalacji gazowej, posadowienie dwóch grup zbiorników naziemnych na gaz płynny propan, zasilających suszarnię zboża na działce nr 15/12 (sześć zbiorników naziemnych o pojemności 6400 litrów każdy, z parownikiem elektrycznym o mocy 300 kg/h) oraz dwa zbiorniki naziemne o pojemności 6400 litrów każdy na działce nr 15/21 służące do ogrzewania pomieszczeń chlewni
Lp: 7
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-10-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej, posadowienie dwóch grup zbiorników naziemnych na gaz płynny propan, zasilających suszarnię zboża na działce nr 15/12 (sześć zbiorników naziemnych o pojemności 6400 litrów każdy, z parownikiem elektrycznym o mocy 300 kg/h) oraz dwa zbiorniki naziemne o pojemności 6400 litrów każdy na działce nr 15/21 służące do ogrzewania pomieszczeń chlewni
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-10-21
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu naziemnych zbiorników na gaz propan-butan V = 6400 dm3 × 3 wraz z budową przyłączy gazowych na działce nr 26/56 w Brzeźnicy (ul. Zielonogórska 29E)
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-10-20
Zakres przedmiotowy
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na montażu naziemnych zbiorników na gaz propan-butan V = 6400 dm3 × 3 wraz z budową przyłączy gazowych na działce nr 26/56 w Brzeźnicy (ul. Zielonogórska 29E)
Lp: 10
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-09-19
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu naziemnych zbiorników na gaz propan-butan V = 6400 dm3 × 3 wraz z budową przyłączy gazowych na działce nr 26/56 w Brzeźnicy (ul. Zielonogórska 29E)

Nawigacja między stronami listy informacji