ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe z infrastrukturą techniczną w m. Nowogród Bobrzański
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-05-05
Zakres przedmiotowy
Postanowienie w spr. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe z infrastrukturą techniczną w m. Nowogród Bobrzański
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2015-01-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe z infrastrukturą techniczną w m. Nowogród Bobrzański

Nawigacja między stronami listy informacji