ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Szczegóły informacji

Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Brzeźnica projektu ,,Cyfrowa Gmina”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: tryb podstawowy na podst. art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Brzeźnica

Finansowanie: współfinansowane

Nr UZP: 2022/BZP 00223880/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-07-11 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-07-11 12:10:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl

Ogłoszono dnia: 2022-06-24 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony