ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-03-24
Data rozstrzygnięcia
2022-03-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-12-22
Data rozstrzygnięcia
2022-01-14
Tytuł zamówienia publicznego
Centrum aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców gminy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrzesinach - etap II: Wymiana dachu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-12-13
Data rozstrzygnięcia
2021-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-12-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-11-19
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku użyteczności publicznej Centrum Kultury Górali Bukowińskich w miejscowości Brzeźnica, gmina Brzeźnica - I etap
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-11-17
Data rozstrzygnięcia
2021-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźnica, gmina Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-12-18
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica w 2021 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-12-09
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 345.7 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-05-13
Data rozstrzygnięcia
2020-06-09
Tytuł zamówienia publicznego
Centrum aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców gminy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrzesinach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 375.2 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-11-21
Data rozstrzygnięcia
2019-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Brzeźnica w 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji