ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 349.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 170.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-10-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Unieważnienie (PDF, 172.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kotłowni na gaz płynny oraz instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Chotkowie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.4 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 133.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 376.8 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 86 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 304.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 112 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób... (DOC, 110 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 354.5 KiB)
 • Zał. 6.1.1. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 13.1 MiB)
 • Zał. 6.1.2. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał. 6.2.1. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 6.3 MiB)
 • Zał. 6.2.2. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 4.5 MiB)
 • Zał. 6.3.1. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 12.6 MiB)
 • Zał. 6.3.2. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 3.7 MiB)
 • Zał. 6.4. Projekt budowlany - Przyłącza Wod-Kan (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. 7. Przedmiar robót (ZIP, 1.9 MiB)
 • Zał. 8. STWiOR (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 170.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 116.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 476.7 KiB)
 • Zał. 1. Oświadczenie (DOC, 90 KiB)
 • Zał. 2. Oferta (DOC, 304.5 KiB)
 • Zał. 3. Wykaz wykonanych robót (DOC, 112 KiB)
 • Zał. 4. Wykaz osób (DOC, 110 KiB)
 • Zał. 5. Wzór umowy (DOC, 322 KiB)
 • Zał. 6. Przedmiar robót (ZIP, 702.8 KiB)
 • Zał. 7.1. Projekt Budowlany - Architektura (ZIP, 10.8 MiB)
 • Zał. 7.2. Projekt Budowlany - Instalacje Elektryczne (ZIP, 10.8 MiB)
 • Zał. 7.3. Projekt Budowlany - Instalacje Sanitarne (ZIP, 16.3 MiB)
 • Zał. 7.4. Projekt budowlany - Przyłącza Wod-Kan (ZIP, 2.6 MiB)
 • Zał. 7.5. Projekt Budowlany - Branża Drogowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Zał. 8. STWiOR (ZIP, 3.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.3 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 174.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 12:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brzeźnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 143.1 KiB)
 • Zał. Nr 1 (DOC, 145.5 KiB)
 • Zał. Nr 2 (DOC, 93 KiB)
 • Zał. Nr 3 (DOC, 103 KiB)
 • Zał. Nr 4 (DOC, 95.5 KiB)
 • Zał. Nr 5 (DOC, 157.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 329.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 279.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-15 12:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Brzeźnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 152.7 KiB)
 • Zal_1_Formularz_oferty (ODT, 29.4 KiB)
 • Zal_2_Projekt_umowy (ODT, 42.7 KiB)
 • Zal_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (ODT, 24.5 KiB)
 • Zal_4_Oswiadczenie_o_spełnianiu_warunków (ODT, 20.3 KiB)
 • Zal_5_Wykaz_wykonanych_uslug (ODT, 16.7 KiB)
 • Zal_6_Wykaz_sprzętu (ODT, 22.9 KiB)
 • Zal_7_Oswiadczenie_o_spelnianiu_wymogow_Rozp.MS (ODT, 23.3 KiB)
 • Zal_8_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (ODT, 24.3 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 282.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 356.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 104 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna (PDF, 31 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (ODT, 25.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (ODT, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia (ODT, 20 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ODT, 17.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (ODT, 19.8 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 245.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 (PDF, 755.6 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 284.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2016-07-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Malowanie wnętrza zabytkowego kościoła z XIV w. w Jabłonowie zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2014-11-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-14 12:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 235.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - umowa (PDF, 104.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - ośw. art. 22 (DOC, 19 KiB)
 • Załącznik nr 4 - ośw. art. 24 (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług (DOC, 22.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnieniu wymogów Rozp.MŚ (DOC, 20.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz RIPOK (DOC, 20.5 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 18.1 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 15.9 KiB)