ˆ

Prawo do tłumacza języka migowego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Prawo do tłumacza języka migowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-10-19 10:48:14 przez admin administracja

Akapit nr - brak tytułu

Uprawnienia wynikające z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:
 
e-mail  na adres
 
faksem  na nr 68 3832148,
 
telefonicznie na nr 68 3835148,
 
drogą  pocztową na adres: Urząd Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie,
 
osobiście
« powrót do poprzedniej strony