ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport o stanie Gminy Dąbie za 2020 rok.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-17 22:05:48 przez Mateusz Gruszczyński

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28a ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) Wójt przedłożył Radzie Gminy Dąbie Raport o stanie Gminy Dąbie za 2020 rok.
W dniu 30 czerwca 2021r o godz. 1000 podczas sesji Rady Gminy Dąbie zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Dąbie, ul. Szeroka 4  66-615 Dąbie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony