ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:02 Edycja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński
11:35:46 Edycja elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński

Zmiany z dnia: 2021-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:36:42 Edycja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński

Zmiany z dnia: 2021-02-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:59:44 Edycja elementu załącznik do informacji Potwierdzenie woli - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński
07:59:16 Edycja elementu załącznik do informacji Deklaracja dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński
07:58:40 Edycja elementu załącznik do informacji Wniosek o przyjęcie do przedszkola - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński
07:57:55 Edycja elementu załącznik do informacji Załączniki 1-7 do wniosku - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński

Zmiany z dnia: 2021-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:27:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Potwierdzenie woli - Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński
23:26:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Deklaracja dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola - Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński
23:25:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 1-7 do wniosku - Nazwa elementu do którego przynależy: ZARZĄDZENIE NR 13/2010 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie Mateusz Gruszczyński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony