ˆ

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025 w Urzędzie Gminy Dąbie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 52/2022
Wójta Gminy Dąbie z dnia 11.04.2022 r.
 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025 w Urzędzie Gminy Dąbie
Nazwa Podmiotu:
Gmina Dąbie,
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
 
Data opracowania planu: 28.03.2022 r.
Data przyjęcia planu: 11.04.2022 r.
 
Na podstawie art.14 pkt 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2025.
 
Lp.
Zakres działalności
Realizujący działania
Sposób realizacji
Termin
1.
Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Dąbie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy
Koordynator
Przegląd obiektu pod względem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym
28.02.2022 r
2.
Wniosek o udzielenie wsparcia w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych – OWDA
Wójt Gminy Dąbie
Złożenie wniosku o udzielenia wsparcia w projekcie Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej w zakresie doradztwa w procesie przygotowania projektu budynku przez podmiot publiczny
18.03.2022 r.
3.
Konsultacje oraz zlecenie przygotowania koncepcji modernizacji budynku UG Dąbie w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
Konsultację z osobą o odpowiednich uprawnieniach w zakresie dostosowania holu głównego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Opracowanie wstępnej koncepcji oraz oszacowanie kosztów inwestycji.
05.04.2022 r.
4.
Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”
Wójt Gminy Dąbie
Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”
22.04.2022 r.
5.
Uruchomienie postępowania na wyłonienie wykonawcy do realizacji robót budowlanych w ramach dostosowania holu głównego Gminy Dąbie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
Pracownik ds. zamówień publicznych
Koordynator ds. ze szczególnymi potrzebami
Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie zadania polegającego na dostosowania holu głównego Gminy Dąbie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
lipiec 2022 r.
6.
Realizacja zadania polegającego na dostosowaniu holu głównego Gminy Dąbie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
Firma zewnętrzna
Wykonywanie robót budowlanych w ramach projektu
do czerwca
2023 r.
7.
Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne
  •  
Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji wynikających z przepisów art. 7 ustawy ze wskazaniem alternatywnego dostępu
Wg potrzeb
8.
Monitorowanie działalności Gminy Dąbie, o której mowa w art.14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  •  
Administrator systemów informatycznych
Dokonywanie przeglądów budynku Urzędu Gminy w zakresie:
- Architektonicznym,
- Cyfrowym,
- Informacyjno – komunikacyjnym
W celu określenia stopnia dostosowania go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami
Realizacja w całym okresie działalności do końca roku 2025

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Wywiórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-20 14:27:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-20 14:31:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-20 14:35:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020/2021 w Urzędzie Gminy Dąbie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nazwa Podmiotu:
Gmina Dąbie,
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
 
Data opracowania planu: 16.09.2020 r.
Data przyjęcia planu: 18.09.2020 r.
 
Na podstawie art.14 pkt 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
LP
Zakres działalności
Realizujący działania
Sposób realizacji
Termin
1
Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wójt Gminy Dąbie
Wydanie Zarządzenia przez Wójta Gminy Dąbie
Wrzesień 2020
2
Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności
Administrator systemów informatycznych
Zamieszczenie informacji na BIP Gminy Dąbie
Wrzesień 2020
3
Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
Opracowanie Planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Wrzesień 2020
4
Przedłoże do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami na lata 2020/2021
Koordynator
Zatwierdzenie przez Wójta Gminy Dąbie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020/2021
Wrzesień 2020
5
Skierowanie pism do jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
Przesłanie pism do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
Październik 2020
6
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
- Architektonicznym,
- Cyfrowym,
- Informacyjno – komunikacyjnym.
Koordynator
Administrator systemów informatycznych
Podanie do publicznej wiadomości na BIP Gminy Dąbie informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja w całym okresie działalności
7
Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Dąbie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy
Koordynator
Przegląd obiektu pod względem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowymi informacyjno - komunikacyjnym
Październik 2020
8
Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne
Koordynator
Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji wynikających z przepisów art. 7 ustawy ze wskazaniem alternatywnego dostępu
Wg potrzeb
9
Monitorowanie działalności Gminy Dąbie, o której mowa w art.14 ust.1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
Administrator systemów informatycznych
Dokonywanie przeglądów budynku Urzędu Gminy w zakresie:
- Architektonicznym,
- Cyfrowym,
- Informacyjno – komunikacyjnym
W celu określenia stopnia dostosowania go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i obowiązującymi przepisami.
Realizacja w całym okresie działalności
     

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Wywiórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-18 09:44:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-18 09:51:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18 09:56:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »