ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na stanowisko animatora rodziny na rzecz realizacji projektu systemowego ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek pomocy Społecznej w Dąbiu”

Animator Rodziny

Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w Dąbiu ogłasza nabór na stanowisko Animator  Rodziny. Niezbędne informacje znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu.
 

Wykaz nr 3/12 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

Wykaz nr 3/12 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / j.t Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm./ p o d a j ę do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie.

Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu

Informujemy, że w wyniku zakończenia postępowania konkursowego na w/w stanowisko została wybrana przez Komisję konkursową Pani Jolanta Adułło-Hoffmann, zam. Krosno Odrzańskie
 

Nawigacja między stronami listy informacji