ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu w dniu 26.07.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - linia kablowa dla zasilania dwudziestu sześciu domów jednorodzinnych w m. Dąbie przy ul. Łużyckiej - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu w dniu 26.07.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - linia kablowa dla zasilania dwudziestu sześciu domów jednorodzinnych w m. Dąbie przy ul. Łużyckiej na dz. nr ewid. 44, 805/, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 805/13, 805/14, 805/15, 805/16, 805/17, 805/18, 805/19, 805/20, 805/21, 805/22, 805/23, 805/24, 805/25, 805/26, 805/27. Mateusz Gruszczyński
14:12:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu w dniu 26.07.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - linia kablowa dla zasilania dwudziestu sześciu domów jednorodzinnych w m. Dąbie przy ul. Łużyckiej na dz. nr ewid. 44, 805/, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 805/13, 805/14, 805/15, 805/16, 805/17, 805/18, 805/19, 805/20, 805/21, 805/22, 805/23, 805/24, 805/25, 805/26, 805/27. Mateusz Gruszczyński
« powrót do poprzedniej strony