ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja dla mieszkańców w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-06 16:09:18 przez Natalia Szymczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw  mająca na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy Gminy przejmą odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi. Oznacza to przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Prostą konsekwencją przejęcia obowiązku organizacji odbioru jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku zapłaty tzw.podatku śmieciowego. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina będzie pokrywała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów do selektywnego zbierania oraz obsługi administracyjnej systemu.
 
Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało powierzone Gminie, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za poddanie ich do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również znikną nielegalnie składowane odpady w miejscach niedozwolonych. Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na dużo niższe za odpady segregowane, opłacać będzie się ich selekcja. Każdy mieszkaniec będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji nowych miejsc zbiórki odpadów.
 
Zmiana przepisów określa między innymi, że:
  1.  Gminy mają przeprowadzać przetargi na wybór firm, które  będą odbierać odpady od mieszkańców i wozić je do wskazanych instalacji, gdzie śmieci zostaną przetworzone.
  2. Gminy maja ustanowić selektywną zbiórkę odpadów, która ma obejmować co najmniej takie frakcje jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji,
  3. Gminy mają tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i mają wskazywać mieszkańcom, gdzie prowadzone będą punkty zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
  4. Gminy mają zapewnić odpowiednie poziomy recyklingu odpadów, przygotowanych do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczać przekazywanie odpadów ulegających biodegradacji do składowania,
  5. System zagospodarowania odpadów obejmuje wszystkich mieszkańców gminy, płacić ma każdy mieszkaniec gminy,
  6. Mieszkańcy będą składać deklaracje o liczbie lokatorów w domu.
 
Gmina Dąbie wraz z Miastem Zielona Góra, Gminą Czerwieńsk, Gminą Świdnica, Gminą Zabór i Gminą Zielona Góra  realizując ustawowe obowiązki,  od grudnia 2011 r. bierze udział w pracach zespołu, którego zadaniem jest powołanie Zielonogórskiego Związku Gmin. Związek zostanie powołany w celu wspólnego wykonywania zadań własnych gmin w zakresie utrzymania i porządku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie działania Związku.  Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami  ww. Gminy, w tym Gmina Dąbie, zostały przypisane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Raculi koło Zielonej Góry.
 
W chwili obecnej podejmowane są działania w celu zarejestrowania Związku.
 
O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.
 
Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Filip-Turczyniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Filip-Turczyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-06 16:01:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Szymczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-06 16:09:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Szymczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-06 16:09:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony