ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Dąbie z dnia 10 września 2014 r. w sprawie pobierania opłat za usługi ksero w Urzędzie Gminy Dąbie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Satała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Satała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-19 14:11:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-19 14:11:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-19 14:13:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, opon, odpadów z metalu, żużytych baterii i zużytych akumulatorów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Godlewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-19 13:59:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-19 14:07:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-19 14:07:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 8 września 2014 r.na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brzeźnica, Ciemnice, Dąbie, Połupin, Stary Zagór

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Lubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Lubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-15 15:13:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-15 15:15:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-15 15:15:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6606 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO z dnia 8 września 2014 r. na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres do 3 lat, położonej w obrębie gruntów wsi Nowy Zagór

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Lubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Lubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-15 15:05:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-15 15:11:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-15 15:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 78/2014 WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 26.08.2014 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Gad
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Gad
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-09 08:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-09 08:28:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-09 08:28:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU informuje o możliwości składania ofert na opiekunów świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach: Połupin, Nowy Zagór, Stary Zagór, Szczawno, Gronów, Pław, Łagów, Trzebule, Kosierz

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU
informuje o możliwości składania ofert na opiekunów świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach: Połupin, Nowy Zagór, Stary Zagór, Szczawno, Gronów, Pław, Łagów, Trzebule, Kosierz
I. Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:
Niezbędne:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. nie była karana za przestępstwa umyślne
3. posiada wykształcenie pedagogiczne lub przygotowanie zawodowe
Dodatkowe:
1. posiada doświadczenie w zakresie pracy na w/w stanowisku
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym
Współpraca z GKRPA i prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaplanowanie i realizacja na 10 miesięcy.
III. Oferta powinna zawierać :
1. list motywacyjny
2. życiorys - curriculum vitae
3. oświadczenie co do rozdziału I, punkt 1, 2, 3
4. krótką charakterystykę planowanych działań na w/w stanowisku
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA-OPIEKUN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 31.08.2014r.
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
/-/ Marta Głowacka
Dąbie, 14.08.2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Głowacka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Głowacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-14 21:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-14 21:07:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-14 21:07:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr RŚ 6840.2.2014.JL WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 31 lipca 2014 r. o I przetargu ustnym ograniczonym dla rolników z miejscowości Nowy Zagór na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w obrębie gruntów wsi Nowy Zagór na okres do 3 lat

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Lubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Lubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-07 09:42:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-07 09:44:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 09:44:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr RŚ.6840.1 2014.JL WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 31 lipca 2014 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowościach: BRZEŹNICA, CIEMNICE, DĄBIE, POŁUPIN, STARY ZAGÓR

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Lubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Lubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-07 09:35:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-07 09:38:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-08-07 09:38:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dąbie za II kwartał 2014 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Jankowiecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Jankowiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-22 13:53:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-22 13:54:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-22 13:54:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7268 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o rozpoczęciu przebudowy ul. Słonecznej w Połupinie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Kamiński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Kamiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-15 13:41:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-15 13:42:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-15 13:42:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji