ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Dąbie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego celem odwołania dotychczasowego oraz wyboru nowego Sołtysa Sołectwa Kosierz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-15 12:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-15 12:54:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-15 12:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Hyber
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Hyber
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-26 10:47:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-26 10:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-26 10:48:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca ochrony życia pszczół

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013.594 – j.t. ze zm. ) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz.U.2013.856 - j.t. ze zm. ) przepisów dotyczących środków ochrony roślin a w szczególności rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 mają 2013r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin ( Dz.U.2013. 625 ze zm. ) informuje się, że w celu ochrony życia pszczół, każdy planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin powinien przekazać informacje o planowanym zabiegu oraz rodzaju stosowanych środków w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej,
 
a) Urzędowi Gminy Dąbie Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz w miarę możliwości
b) organizacjom pszczelarzy działającym na obszarze, na którym jest planowane przeprowadzenie zabiegu,
c) właścicielom pasiek.
 
Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Dlatego w przypadku, jeżeli wskutek przeprowadzania zabiegu oprysku roślin, o których nie zawiadomiono właściciela pasieki, poszkodowanemu przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu celem zasądzenia odszkodowania.
Dąbie, data 24 marca 2014r.
Wójt
Krystyna Bryszewska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Polak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Polak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-26 09:09:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-26 09:09:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-26 09:09:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych oraz pojazdów ochotniczych straży pożarnych Gminy Dąbie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Cecylia Szofer
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Cecylia Szofer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-13 09:17:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-13 09:18:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-13 09:18:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Godlewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-10 11:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-10 12:06:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-10 12:06:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-28 14:24:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-28 14:44:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-28 14:44:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn."dostawa paliw płynnych do Gminy Dąbie"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Cecylia Szofer
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Cecylia Szofer
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-26 14:53:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-26 15:00:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-26 15:00:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2014 wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-25 10:35:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-25 10:54:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-25 10:54:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o mobilnym punkcie selektywnego zbierania i odbierania odpadów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Godlewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Godlewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-20 08:17:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rzeszutek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-20 08:20:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-20 08:20:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Dąbie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Rzeszutek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rzeszutek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-19 23:08:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-19 23:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-19 23:10:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji