ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt uchwały Rady Gminy Dąbie w sprawie określenia wykazu kąpieliska oraz sezonu kąpielisk na terenie Gminy Dąbie w roku 2020.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-08 13:50:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-08 13:52:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wawrzyniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-08 14:02:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbie w 2019r

INFORMACJA

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbie w 2019r., informuję, że Gmina Dąbie otrzyma dotację w wysokości 10.668,70 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 70/100) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2019r. Wyroby zawierające azbest zostały zutylizowane z terenu 6 nieruchomości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-03 14:37:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-03 14:39:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-03 14:39:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 12:38:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 12:41:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wawrzyniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-28 12:41:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NR 5/19 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 12:03:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 12:06:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wawrzyniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-28 12:08:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.), oraz art.39 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 w związku z art.46 pkt 1 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbie uchwały nr IX/45/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębach: Gronów, Trzebule, Kosierz i Połupin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Dąbie na piśmie na adres: Urzędu Gminy Dąbie ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie:
  1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbie pokój nr 6 w godzinach urzędowania,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
  3. drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  4. drogą elektroniczną opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  5. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Dąbie.
 
 (-) Wójt Gminy Dąbie
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dąbie, pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, można uzyskać na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugdabie/115/RODO/
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Filip-Turczyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-03 14:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-03 15:01:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-03 15:01:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Filip-Turczyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 15:15:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 15:16:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 15:16:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości: Gronów, Łagów, Trzebule, Kosierz, Szczawno, Połupin, Pław, Nowy Zagór, Stary Zagór

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Hybner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-21 13:49:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-21 14:00:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21 14:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ NR 4/19 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-14 15:22:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-14 15:23:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-14 15:23:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - dotyczy wyborów do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-09 07:44:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-09 07:46:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wawrzyniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-09 07:46:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrologicznych dla obwodnicy Krosna odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-04 15:18:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wawrzyniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-04 15:23:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wawrzyniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-04 15:23:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji