ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nr 5/18 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dabie przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Szejbakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-15 14:58:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-15 14:58:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-15 14:58:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

Dąbie, dnia 13.09.2018r.
OPS.252.3.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie
 
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu , 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c, tel. 683831298  e-mail- .
 II. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U.z 2017 r. poz.1769) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) na terenie Gminy Dąbie.
Termin wykonywania zamówienia: od 01.10.2018 r. – do 31.12.2018 r.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres rzeczowy usług opiekuńczych, o których mowa powyżej, obejmuje pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych Podopiecznego, opiekę higieniczną, zaleconą
przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym:
a)przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety;
b) zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym;
c) pranie bielizny osobistej i pościelowej;
d) utrzymanie czystości w pokoju chorego, kuchni i sanitariach
e) mycie i kąpiel;
f) z miana bielizny osobistej i pościelowej;
g) układanie chorego w łóżku;
h) przesłanie łóżka
i)   w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktów
    z rodziną, sąsiadami , znajomymi,
j)  wychodzenie z podopiecznym na spacery,
k) utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem,
l) zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach
    z instytucjami np.: OPS, PCPR, ZUS;
 
IV. Miejsce wykonania usługi:
Miejscem  wykonania  usługi  będzie miejsce  zamieszkania  podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wymienionych w punkcie III powyżej
V. Okres realizacji zamówienia:
 
Usługi opiekuńcze  realizowane będą od dnia  01.10.2018 do  31.12.2018
Zadania   będą  realizowane   u   osób,   którym   na   podstawie   decyzji   Kierownika   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Dąbiu   została   przyznana   pomoc   w   formie   usług opiekuńczych   w   miejscu   ich   zamieszkania.   W   decyzji   OPS   zostanie   określony   wymiar godzin, rodzaj, zakres przysługujących  usług oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby objęte usługami opiekuńczymi.
 
VI. Warunki wykonywania usługi:
Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają ci wykonawcy którzy:
1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą  bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług
 
VII. Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto jednej roboczogodziny świadczonych usług opiekuńczych -100%
Kryterium ceny 100%
Oferta sporządzona zgodnie z załączonym formularzem.
 
VIII. Sposób i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 27 września 2018r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych”
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Głowacka-Piosik tel. 683831298 w godzinach od 7.30 do 15.30
 
 
 

Formularz ofertowy na realizację zadania : wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbie

OPS.252.2.2018
Formularz ofertowy
na realizację zadania : wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbie
1. Dane Oferenta
- Nazwa oferenta……………………………………………………………………………………………………
- Siedziba ………………………………………………………………………………………………………….
- NIP/ REGON……………………………………………………………………………………………………..
- Dane teleadresowe (adres, nr tel., fax., email)…………………………………………………………………
2. Oferuję wykonanie zadania w zakresie objętym zaproszeniem w następującej cenie:
- Wartość zamówienia w netto (zł)……………………………………………………………………………….
słownie………………………………………………………………………………………………
- Wartość należnego podatku VAT (w zł)……………………………………………………..…………………
słownie……………………………………………………………………………………………………………
- Wartość zamówienia brutto (w zł)…………………………………………………………………………….
słownie …………………………………………………………………………………………………………
4.  Akceptuje termin realizacji zamówienia do  dnia……………………………………………………………
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią zaproszenia, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
 
data i podpis oferenta …………………………………………..
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Głowacka-Piosik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Głowacka-Piosik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-15 14:48:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-15 14:52:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-15 14:52:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości: Połupin, Stary Zagór

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Hybner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Hybner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-15 14:42:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-15 14:44:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-15 14:44:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr 6840.151.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Szejbakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-11 08:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-11 08:15:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-11 08:15:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU
 
informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości: Gronów, Łagów, Trzebule, Kosierz, Szczawno, Połupin, Pław, Nowy Zagór, Stary Zagór
 
I. Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:
Niezbędne:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. nie była karana za przestępstwa umyślne
3. posiada wykształcenie pedagogiczne lub przygotowanie zawodowe, posiada doświadczenie w zakresie pracy na w/w stanowisku
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
Współpraca z GKRPA i prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaplanowanie i realizacja na 10 miesięcy.
 
III. Oferta powinna zawierać :
1. list motywacyjny
2. życiorys-curriculum vitae
3. oświadczenie co do rozdziału I, punkt 1, 2, 3
4. krótką charakterystykę planowanych działań na w/w stanowisku
 
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA-OPIEKUN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 29.08.2018r.
 
         Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
/-/ Teresa Hybner
Dąbie, 20.08.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Hybner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Hybner
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-24 12:30:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-24 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-24 12:31:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Szejbakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-17 12:34:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-17 12:35:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-17 12:35:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr 6840.114.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO I II PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Szejbakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 13:03:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 13:04:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-22 14:29:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.07.2018 do 31.12.2018

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Frąckowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 09:53:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 09:54:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-27 13:54:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Struś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-21 10:09:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-21 10:09:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21 10:09:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AZBEST - UNIESZKODLIWIANIE!!

AZBEST - UNIESZKODLIWIANIE!!

W roku 2018 pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze kolejne środki na zadanie związane z usuwaniem  azbestu i wyrobów zawierających azbest,wysokość środków to około 30.000,00 zł.
Gmina Dąbie realizuje zadanie od 8 lat tj. od 2010 roku,  jest jedną z pierwszych Gmin w województwie lubuskim w której zaczęto realizować Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Do ubiegłego roku z terenu Gminy zostało zutylizowane 43.044,83 m2 azbestu. Celem zadania jest usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest  odznaczającym się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest  zaliczany jest do 10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Szkodliwe działanie azbestu może się ujawnić nawet po wielu latach.
 
 
 
 
Wójt Gminy Dąbie
Krystyna Bryszewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Struś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Struś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-21 10:06:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-21 10:06:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21 10:06:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji