ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 11:48:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 11:49:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-04 11:49:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Technologicznej zmianie stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 763, 684, 81/5, 78/5 gmina Dąbie, powiat krośnieński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-30 12:52:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-30 12:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-30 12:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021r. z terenu Gminy Dąbie.

INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2021r.

Mieszkańcy Gminy Dąbie:
                                        W związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie dofinansowania zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przekazuję główne założenia uzyskania dotacji w 2021 r. w powyższym zakresie:
1. Gmina przejmuje pełną odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania tj. zbiera oświadczenia mieszkańców, zawiera umowy z mieszkańcami, przeprowadza procedury przetargowe, składa wniosek o dofinansowanie, rozlicza przedsięwzięcie itd.,
2. Wysokość dofinansowania:
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują WYŁĄCZNIE koszty demontażu, zbierania, transportu                          i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów  zawierających azbest.
3. Koszt  usunięcia, transportu  oraz utylizacji azbestu ponosi Gmina Dąbie do wysokości  środków uzyskanych z dofinansowania udzielonego w ramach Programu WFOŚiGW pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
4. W przypadku, gdy kwota dofinansowania nie pokryje w całości faktycznie poniesionych kosztów usunięcia transportu i utylizacji  wyrobów zawierających azbest, obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania a rzeczywistym kosztem prac obciąży właściciela nieruchomości.
5. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały                                       do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
6. Koszty wykonania nowych elementów np. pokryć dachowych, pokrywać będą mieszkańcy w odniesieniu do obiektów będących ich własnością, wspólnoty mieszkaniowe w odniesieniu do majątku będącego w ich zarządzie, podmioty gospodarcze w odniesieniu do majątku będącego ich własnością i Urząd Gminy Dąbie w odniesieniu do swojego majątku,
7. Złożenie wniosku i otrzymanie  ewentualnej dotacji w 2021 r. skutkuje zakończeniem zadania do 25.08.2021 r.
8. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą składać wnioski do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021 r. Osoby, które wyrażą chęć udziału w w/w projekcie będą zobligowane do podpisania umowy z Wójtem Gminy Dąbie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych. Do projektu będą zgłoszone WYŁĄCZNIE kompletne wnioski wraz z załącznikami.
                Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy Dąbie (pok. nr 7) oraz na stronie www.bip.dabie.pl  (zakładka – co i jak załatwić, Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska).
                W razie wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 68  888 6010.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 14:26:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 14:28:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 14:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Dąbie podaje do publicznej wiadomości informację, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na Technologicznej zmianie stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Połupin na dz. nr ewid. 763, 684, 81/5, 78/5 , gmina Dąbie, powiat krośnieński. Zawiadamia się, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-15 15:02:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-15 15:03:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15 15:03:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Szejbakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-13 09:25:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-13 09:27:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-27 13:26:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości ok 40 mb wraz z urządzeniami towarzyszącymi na części działki nr ewid.226 w miejscowości Dąbie, gmina Dąbie, powiat krośnieński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-12 15:40:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-12 15:42:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 15:42:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu w dniu 08.04.2021 r postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dz. nr ewid. 226 w miejscowości Dąbie gmina Dąbie, powiat Krośnieński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 12:28:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 12:31:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-09 12:31:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty dot. zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Winiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-07 23:43:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-07 23:45:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-12 15:10:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok 500 mb wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr ewid. 37/3, 356, 354, 357, 24/6, 958 w miejscowości Szczawno, gmina Dąbie, powiat krośnieński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-07 23:40:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-07 23:41:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07 23:41:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2024 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu w dniu 30.03.2021r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dz. nr. ewid. 215/27, 226, 210/28, 210/29 w miejscowości Dąbie gmina Dąbie, powiat krośnieński.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-02 22:26:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-02 22:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-02 22:27:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji