ˆ

Kadencja 2014-2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2014-2018

Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2014-2018

Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2014-2018