ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/162/2021 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”
Nr aktu prawnego
XXV/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/161/2021 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/160/2021 zmieniająca uchwałę Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXV/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/159/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/208/2017 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Dąbie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nr aktu prawnego
XXV/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/158/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, realizujących inwestycje w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/157/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Trzebule stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289.
Nr aktu prawnego
XXV/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/156/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 3289
Nr aktu prawnego
XXV/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/155/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125
Nr aktu prawnego
XXV/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/154/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Dąbie stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2119
Nr aktu prawnego
XXV/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/153/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XXV/153/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji