ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XII/64/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisanydo rejestru zabytków pod numerem 2125
Nr aktu prawnego
XII/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XII/63/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XII/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/62/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 – 2024
Nr aktu prawnego
XII 62 2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/61/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XI/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/60/2019 w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Dąbie.
Nr aktu prawnego
XI/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/59/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/125/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomosci przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis
Nr aktu prawnego
XI/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/58/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XI/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/57/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pławiu
Nr aktu prawnego
XI/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XI/56/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu
Nr aktu prawnego
XI/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XI/55/2019 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
Nr aktu prawnego
XI/55/2019
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji