ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/142/2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Nr aktu prawnego
XXIII/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/141/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIII/141/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/140/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024
Nr aktu prawnego
XXIII/140/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/139/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/139/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/138/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/138/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXIII/137/2021 w sprawie nie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXIII/137/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXII/136/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXII/136/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała rady Gminy Dąbie Nr XXII/135/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XXII/135/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/134/2021 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
XXI/134/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XXI/133/2021 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbiu
Nr aktu prawnego
XXI/133/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji