ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/44/2019 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
IX/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/43/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisanydo rejestru zabytków pod numerem 3289
Nr aktu prawnego
IX/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr IX/42/2019 w sprawie w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „RE-MAR"
Nr aktu prawnego
IX/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dabie na 2019r.
Nr aktu prawnego
IX 41 2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr IX/40/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dąbie na lata 2019-2024
Nr aktu prawnego
IX 40 2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/39/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbieoraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr VIII/38/2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
VIII/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/37/2019 w sprawie zmiany uchwał w sprawie statutów sołectw
Nr aktu prawnego
VIII/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/36/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
VIII/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr VIII/35/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2019 r.
Nr aktu prawnego
VIII/35/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji