ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/12/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/11/2018 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
III/11/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/10/2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbie.
Nr aktu prawnego
III/10/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/9/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Nr aktu prawnego
III/9/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr III/8/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Nr aktu prawnego
III/8/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
II/7/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr II/6/2018 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
II/6/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr II/5/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r.
Nr aktu prawnego
II/5/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2018-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr I/4/2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
Nr aktu prawnego
I/4/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji