ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/112/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/111/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIX/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dabie Nr XIX/110/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIX/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIX/109/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 - 2024
Nr aktu prawnego
XIX/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/108/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębie Połupin.
Nr aktu prawnego
XVIII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/107/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XVIII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/106/2020 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”
Nr aktu prawnego
XVIII/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XVIII/105/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/104/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 - 2024
Nr aktu prawnego
XVIII/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/103/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVI/92/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenie klubu dziecięcego "Maluszek" w Szczawnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbie oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XVII/103/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji