ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/102/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XVII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/101/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunt rolny położony na działce o numerze 158/8 w miejscowości Nowy Zagór na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
Nr aktu prawnego
XVII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/100/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 3289
Nr aktu prawnego
XVII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/99/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w miejscowości Trzebule stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289.
Nr aktu prawnego
XVII/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/98/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125
Nr aktu prawnego
XVII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/97/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVII/96/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XVII/96/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/95/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVI/95/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/94/2020 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XVI/94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/93/2020 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy „Maluszek" w Szczawnie
Nr aktu prawnego
XVI/93/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji