ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XVI/92/2020 w sprawie utworzenia klubu dziecięcego "Maluszek" w Szczawnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dąbie oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XVI/92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/91/2020 w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbiew 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVI/91/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XVI/90/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVI/90/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-08-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XVI/89/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2024
Nr aktu prawnego
XVI/89/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/88/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XIV/88/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/87/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/87/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/86/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/86/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIV/85/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XIV/85/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/84/2020 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport
Nr aktu prawnego
XIII/84/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XIII/83/2020 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania rodziny w Gminie Dąbie na lata 2020- 2022”
Nr aktu prawnego
XIII/83/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji