ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVII/323/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXVII/323/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/322/2018 w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/322/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/321/2018 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXXVIII/321/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/320/2018 w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/320/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/319/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Trzebulach stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 289
Nr aktu prawnego
XXXVIII/319/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/318/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2125
Nr aktu prawnego
XXXVIII/318/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/317/2018 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele filialnym w Nowym Zagórze stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 3289
Nr aktu prawnego
XXXVIII/317/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/316/2018 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/316/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVIII/315/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/315/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-08-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/314/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII 314 2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji