Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa Gminy Dąbie na 2020 r. Nr XII/73/2019
Nr aktu prawnego
XII/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/72/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XII/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/71/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skarg Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim wraz z odpowiedziami na skargi
Nr aktu prawnego
XII/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/70/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbie instrumentem płatniczym
Nr aktu prawnego
XII/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/69/2019 zmieniająca Uchwałę nr XI/55/2019 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
Nr aktu prawnego
XII/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/68/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbie w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XII/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/67/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/66/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XII/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XII/65/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XII/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie nr XII/64/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane w kościele w Kosierzu stanowiącym zabytek wpisanydo rejestru zabytków pod numerem 2125
Nr aktu prawnego
XII/64/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji