ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVI/172/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXVI/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVI/171/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Dąbie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXVI/170/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024
Nr aktu prawnego
XXVI/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/169/2021 w sprawie przyjęcia przez Gminę Dąbie dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbiew 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXV/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/168/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie w obrębie Połupin
Nr aktu prawnego
XXV/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/167/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/167/202
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/166/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/165/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/164/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica, Gmina Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Dąbie
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXV/163/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie
Nr aktu prawnego
XXV/163/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji