ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 października 2019r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-30 07:45:41 przez Mateusz Gruszczyński

Załączniki