ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Szczegóły informacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021r. z terenu Gminy Dąbie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-04-23 14:28:05 przez Mateusz Gruszczyński

INFORMACJA dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2021r.

Mieszkańcy Gminy Dąbie:
                                        W związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie dofinansowania zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przekazuję główne założenia uzyskania dotacji w 2021 r. w powyższym zakresie:
1. Gmina przejmuje pełną odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania tj. zbiera oświadczenia mieszkańców, zawiera umowy z mieszkańcami, przeprowadza procedury przetargowe, składa wniosek o dofinansowanie, rozlicza przedsięwzięcie itd.,
2. Wysokość dofinansowania:
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują WYŁĄCZNIE koszty demontażu, zbierania, transportu                          i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów  zawierających azbest.
3. Koszt  usunięcia, transportu  oraz utylizacji azbestu ponosi Gmina Dąbie do wysokości  środków uzyskanych z dofinansowania udzielonego w ramach Programu WFOŚiGW pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
4. W przypadku, gdy kwota dofinansowania nie pokryje w całości faktycznie poniesionych kosztów usunięcia transportu i utylizacji  wyrobów zawierających azbest, obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania a rzeczywistym kosztem prac obciąży właściciela nieruchomości.
5. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały                                       do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
6. Koszty wykonania nowych elementów np. pokryć dachowych, pokrywać będą mieszkańcy w odniesieniu do obiektów będących ich własnością, wspólnoty mieszkaniowe w odniesieniu do majątku będącego w ich zarządzie, podmioty gospodarcze w odniesieniu do majątku będącego ich własnością i Urząd Gminy Dąbie w odniesieniu do swojego majątku,
7. Złożenie wniosku i otrzymanie  ewentualnej dotacji w 2021 r. skutkuje zakończeniem zadania do 25.08.2021 r.
8. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą składać wnioski do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021 r. Osoby, które wyrażą chęć udziału w w/w projekcie będą zobligowane do podpisania umowy z Wójtem Gminy Dąbie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych. Do projektu będą zgłoszone WYŁĄCZNIE kompletne wnioski wraz z załącznikami.
                Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy Dąbie (pok. nr 7) oraz na stronie www.bip.dabie.pl  (zakładka – co i jak załatwić, Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska).
                W razie wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 68  888 6010.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-23 14:26:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mateusz Gruszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-23 14:28:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-23 14:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3261 raz(y)