ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 15/2023 Wójta Gminy Dąbie z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych przez podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-02-28 13:22:09 przez Małgorzata Kijewska

Załączniki