ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnejDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydział: Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska (RŚ)

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 14:45:10

Termin załatwienia

zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Osoba kontaktowa

Małgorzata Nowicka-Szymańska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Dąbie, parter, pok. nr 6

Telefon kontaktowy

68 888 60 03

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Dąbie, parter, pok. nr 6

Wymagane Dokumenty

 1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a jeżeli nie jest on wymagany, informacja o sposobie zabezpieczenia robót.
 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
 5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

Opłaty

 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego – ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XLI/220/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbie.

Uwagi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administarcyjnego (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430).
 6. Uchwała Nr XLI/220/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 maja 2010 r.  w sparwie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Filip-Turczyniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Nowicka-Szymańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 14:43:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Szymczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 14:45:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mateusz Gruszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18 08:26:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony