ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań, wymeldowań oraz uchylenia czynności materialno- technicznej zameldowaniaDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań, wymeldowań oraz uchylenia czynności materialno- technicznej zameldowania

Szczegóły informacji

Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowań, wymeldowań oraz uchylenia czynności materialno- technicznej zameldowania

Wydział: Referat Organizacyjno-Prawny (OR)

Ogłoszono dnia: 2015-03-09 21:34:22

Termin załatwienia

Udzielenie odpowiedzi następuje w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwiania spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Winiecka

Miejsce załatwienia

pok. 1, Urząd Gminy Dąbie

Telefon kontaktowy

68-888-60-04

Adres e-mail

k.winiecka@dabie.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji w sprawie

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, parter, pok. nr 1

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego z uiszczoną opłatą skarbową
 • Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z uiszczoną opłatą skarbową
 • Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego,
 • Dowód osobisty
 • Przy wymeldowaniach dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sądu orzekający eksmisję, protokół z egzekucji komorniczej, wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego, postanowienie o podziale majątku lub inne zależne od sytuacji)
 • Przy zameldowaniach wypełniony druk zameldowania „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” ( odrębny druk dla każdej osoby również dla dziecka)

Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł. od decyzji administracyjnej w sprawie.
Opłatę należy wpłacić gotówką w kasie urzędu, lub przelewem na rachunek bankowy – Urząd Gminy Dąbie PKO BP Krosno Odrzańskie 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 • W przypadku zameldowania na pobyt czasowy należy podać czasookres zameldowania
 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i doręczenia osobie prowadzącej sprawę.

Podstawa prawna

 • Ustawa z  24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2021 poz. 510)
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Kujawa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Winiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-09 21:32:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-09 21:34:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-22 08:48:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony