ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 22 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na powierzchni do 111,06 ha, zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 144/3 obręb Gronów, gmina Dąbie, powiat krośnieński. Małgorzata Kijewska
13:24:17 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie nr 15/2023 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Dąbie do złożenia ślubowania przez Wójta wybranego w przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 12 marca 2023 r. Małgorzata Kijewska
08:07:05 Edycja elementu informacja Organizacja urzędu Małgorzata Kijewska
08:05:43 Edycja elementu informacja Wójt Gminy kadencji 2018-2023 Małgorzata Kijewska
08:05:22 Edycja elementu informacja Wójt Gminy kadencji 2018-2023 Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2023-03-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:38:13 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX/242/2023 Cecylia Szofer
13:33:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Lubiatów o mocy do 200 MW" na dz. nr ewid. 21, 22/1, 106/4, 4/6, 24, 30, 37/2, 173/6, 173/8, 199/1, 200/3, 23/1, 23/2, 32, 154/2, 214/1, 170/1, 171/1, 171/2, 178 w m. Lubiatów, Gmina Dąbie Małgorzata Kijewska
12:50:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej "PV Lubiatów" o mocy do 200 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I na powierzchni do 111 ha, zlokalizowanych na części działek nr 21, 22/1, 30, 37/2, 199/1, 23/1, 32, 154/2, 214/1, 170/1 obręb Lubiatów Małgorzata Kijewska
10:27:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 12 marca 2023 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Dąbie przeprowadzonych w dniu 12 marca 2023 r. Małgorzata Kijewska

Zmiany z dnia: 2023-03-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:59:01 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIX/242/2023 Cecylia Szofer

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony