ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: RŚ.6220.3.2021.MWDrukuj informację Rejestr informacji o środowisku: RŚ.6220.3.2021.MW

Szczegóły informacji

RŚ.6220.3.2021.MW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 31/4, 37 położonej w obrębie Dąbki, Gmina Dąbie"

Znak sprawy: RŚ.6220.3.2021.MW

Data wydania: 2021-08-30

« powrót do poprzedniej strony