ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:05:02 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Kosierz, zlokalizowanego na działce nr 406/3 obr. 0008 Kosierz, gmina Dąbie Małgorzata Kijewska
« powrót do poprzedniej strony