ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-07-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:14:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Kopalnia kruszywa naturalnego Połupin II", przeznaczonego do realizacji na terenie dz. nr ewid. 682 obr. Połupin, gmina Dąbie. Małgorzata Kijewska
« powrót do poprzedniej strony