ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Szczegóły informacji

RŚ.6220.1.2021.MW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbie - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego w dniu 07 czerwca 2021 r. znak RŚ.6220.1.2021.MW postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych innych niż niebezpieczne w m. Pław, Gmina Dąbie na dz. nr ewid. 86/10" w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę uzupełnień do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Data wydania: 2021-08-05

Załączniki