Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10737

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 18727
Statut Gminy 6075
Urząd Gminy 15244
Regulamin organizacyjny 927
Regulamin udzielania zamówień 168
Jednostki pomocnicze 8740
Statuty Sołectw 575
Jednostki organizacyjne 9369
Budżet Gminy 22670
Majątek Gminy 2580
BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu 208
BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu 26
adresy skrytek e-puap 1769
Wybory samorządowe 1703

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia, obwieszczenia 263040
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze 48287
Aktualne 15141
W toku 28770
Wyniki 51035
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 3579
Komunikaty Wójta Gminy Dąbie 152
Nabór na Ławników Sądowych 686
Przetargi 100834
Oświata 379
Zamówienia publiczne 137701
Plan postępowań o udzielenie zamówień 960
Do 30.000 euro 96289
Co i jak załatwić 72193
Uchwały Rady Gminy 173730
Apele 750
Referendum Ogólnokrajowe 3778
Wybory 5126
Wybory do Parlamentu Europejskiego 236
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2091
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 238
Wybory Sołtysów 4110
Wybory Sołtysów 2019 1473
Wybory Sołtysów 2015 632
Wybory Samorządowe 96
Wybory Samorządowe 2018 1042
Wybory Samorządowe 2014 800
Wybory parlamentarne 4008
Wybory parlamentarne 2019 1485
Wybory parlamentarne 2015 436
Wybory Uzupełniające 1587
Wybory prezydenckie 5365
Wybory prezydenckie 2020 647
Wybory prezydenckie 2015 228
Gospodarka przestrzenna 9762
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ciemnice 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczawno 0
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Połupin 0
Miejscowy plan zagospodarowania terenów dla części obrębów geodezyjnych: Połupin, Szczawno, Ciemnice 0
Oświadczenia majątkowe 110736
złożone od roku 2012 27075
Działalność Rady Gminy kadencja 2018-2023 1331
Protokoły z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023 571
Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Gminy kadencji 2018-2023 446
Zawiadomienia o sesjach Rady Gminy kadencji 2018-2023 658
Radni Gminy Dąbie 386
Interpelacje i zapytania radnych 309
Andrzejuk Zbigniew 478
Dudek Piotr 366
Gołębiowski Remigiusz 364
Jończyk Wiesław 347
Kostura Andrzej 195
Kuba – Wysokińska Izabela 189
Małysa Mariusz 311
Miechowicz Aleksandra 153
Piec Bartosz 735
Rewers - Polewka Helena 305
Suder Damian 283
Szymczak Maria 160
Węgrzyn Zbigniew 197
Wilencewicz Lidia 871
Klub Radnych Prospołeczni dla Mieszkańców Gminy 628
Transmisje obrad 0
Wyniki Głosowań 913
E-Sesja - Archiwum 0
Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy 294
Działalność Rady Gminy 11413
Kadencja 2014-2018 7392
Kadencja 2010-2014 2744
Ochrona środowiska 3321
Jakość wody 4398
Gospodarka odpadami 2494
Podatki i opłaty 36609
Organizacje pozarządowe 20192
E-SESJA 0
Dziennik Ustaw 49
Archiwum SIWZ 12399
Rejestry, ewidencje 5653
Rejestr działalności regulowanej 3692
Rejestr informacji o środowisku 169697
Rejestr instytucji kultury 2602
Działalność lobbingowa 1770
Rządowe Centrum Legislacji 57
Monitor Polski 65
Porozumienia Międzygminne 1186
Prawo do tłumacza języka migowego 1023
Petycje 1289
rok 2015 338
Petycje do Wójta Gminy 8545
Petycje do Rady Gminy 1245
Konsultacje Społeczne 1127
Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania 1614
RODO 1403
Udostępnianie informacji publicznej 1566
Kontrole, nadzór 24705
Oświadczenia 1763
Sprawozdania 8657
Raport o stanie Gminy Dąbie 480

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1
Formaty plików 4352
Redakcja biuletynu 9349
Kontakt 21126
Rejestr zmian 222709
Mapa serwisu 2244
Statystyki 2202
Kanały RSS 1730