ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania dokumentów
2020-07-29 15:30:00
Stanowisko
stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dąbie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-03-11
Termin składania dokumentów
2020-03-25 15:00:00
Stanowisko
stanowisko referenta ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Dąbie
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2018-10-02
Termin składania dokumentów
2018-10-16 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. księgowości budżetowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2018-09-04
Termin składania dokumentów
2018-09-18 15:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. księgowości budżetowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2018-09-03
Termin składania dokumentów
2018-09-17 15:30:00
Stanowisko
stanowisko Kierownika referatu Finansowo Księgowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2017-09-19
Termin składania dokumentów
2017-10-03 15:30:00
Stanowisko
Zastępstwo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp: 7
Data ogłoszenia
2013-10-09
Termin składania dokumentów
2013-10-23 15:30:00
Stanowisko
ds. promocji, oświaty, kultury i sportu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Prawny