ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-04 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dąbie w okresie zimowym 2021/2022"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dąbie w okresie zimowym 2021/2022" (PDF, 3.9 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dąbie w okresie zimowym 2021/2022" (PDF, 395.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty dot. zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty dot. zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego" (PDF, 2.2 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 88.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego" (PDF, 245.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dot. zadania pn. "Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2021/2022"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dot. zadania pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2021/2022” (PDF, 90.3 KiB)
 • Formularz ofertowy Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dot. zadania pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2021/2022” (PDF, 25 KiB)
 • Formularz ofertowy Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dot. zadania pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2021/2022” (DOCX, 80 KiB)
 • Zaproszenie do złożenia oferty na usługę dot. zadania pn. ,,Przygotowywanie i dostarczenie gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Dąbie w roku szkolnym 2021/2022” (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania (PDF, 19.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-29 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont ulicy Kolejowej w m. Szczawno, Gmina Dąbie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 1001.2 KiB)
 • FORMULARZ CENOWY - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 140 KiB)
 • PROJEKT WYKONAWCZY (PDF, 8.3 MiB)
 • SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 855.1 KiB)
 • O F E R T A - (formularz ofertowy) „Remont ulicy Kolejowej w m. Szczawno, Gmina Dąbie” (DOC, 219.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 636.9 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 10.1 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (PDF, 425.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: "Remont ulicy Kolejowej w m. Szczawno, Gmina Dąbie" (PDF, 268.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 271.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy na roboty budowlane (PDF, 1.3 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 	Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PDF, 3 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik 1 (DOC, 47.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 499.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie (DOCX, 54.1 KiB)
 • SIWZ Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie (DOCX, 168.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 116 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 261 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 187.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 97.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 34.2 MiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania. (PDF, 355.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 84.2 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ "Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie" - Zmiana 14.10.2020 (PDF, 555.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ - ELETRONICZNE SKŁADANIE OFERT (PDF, 786 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert. (PDF, 469.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 311.5 KiB)
 • Ogłoszenie Gmina Dąbie: Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-Roboty budowlane. (PDF, 2 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (PDF, 428.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 504.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 126.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 451.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 98.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 98.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 96.2 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 11 (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 12 (PDF, 34.2 MiB)
 • Załącznik nr 13 (PDF, 3 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania. (DOCX, 96.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania. (DOCX, 98 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 241.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 832.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania. (PDF, 262 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 326.4 KiB)
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert. (PDF, 314.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane (PDF, 298.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie" (PDF, 297.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 126 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 487 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 98.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 98.8 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 95.8 KiB)
 • PFU KS ŁAGÓW GRONÓW.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • PFU Plaw zlewnia (ZIP, 453.8 KiB)
 • PFU SUW POŁUPIN (ZIP, 1.5 MiB)
 • Pozwolenie wodnoprawne (PDF, 1.4 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 201.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 21072020 (DOCX, 117.2 KiB)
 • Dokumentacja zestawu hydroforowego (ZIP, 22.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie (PDF, 1 MiB)
 • Unieważnienie postępowania w postępowaniu przetargowym w części 2 Wykonanie kompletnej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pław (PDF, 273.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania w postępowaniu przetargowym w części 3 Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stacje uzdatniania wody w Połupinie (PDF, 270.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 399.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DĄBIE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY DĄBIE. Ogłoszenie o zamówieniu nr 538445-N-2020 z dnia 2020-05-11 r. (PDF, 140.6 KiB)
 • Wykaz mienia (XLSX, 91.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 1.7 MiB)
 • Regulamin PSZOK (PDF, 718.6 KiB)
 • wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 313.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 642.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1,2,3 (PDF, 938.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (DOC, 126 KiB)
 • Projekt budowlany klub dzieciecy w m. Szczawno (PDF, 31.4 MiB)
 • Przedmiar klub dziecięcy Szczawno budowlany (PDF, 256.5 KiB)
 • Przedmiar klub dziecięcy Szczawno sanitarny (PDF, 235.8 KiB)
 • Przedmiar klub dziecięcy w m. szczawno branża elektryczna (PDF, 1.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie (PDF, 1008.3 KiB)
 • Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (DOC, 208.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1a wykaz wyposażenia (DOC, 3.2 MiB)
 • Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 201 KiB)
 • Załącznik Nr 3 OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 181.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3a OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (DOC, 180 KiB)
 • Załącznik Nr 4 Zobowiązanie (DOC, 184 KiB)
 • Załącznik Nr 5 RODO (DOC, 178.5 KiB)
 • Załącznik Nr 6 Wzór umowy-roboty bud. (PDF, 753.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6D wzór umowy na dostawy (PDF, 773.2 KiB)
 • Załącznik Nr 7 wykaz wyk. robót lub dostaw (DOC, 179 KiB)
 • Załącznik Nr 8 wykaz osób (DOC, 185 KiB)
 • Załącznik Nr 9 przynależność do gr. kapitał (DOC, 182.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 552.6 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 520.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 233.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 568.2 KiB)
 • Inrormacja z otwarcia ofert na zamówienie publiczne :Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 527214-N-2020 z dnia 27.03.2020r (PDF, 172.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie publiczne :Utworzenie Klubu dziecięcego „Maluszek” w Gminie Dąbie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 527214-N-2020 z dnia 27.03.2020r (PDF, 699.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji