ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-23 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (PDF, 198.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 55 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 73 KiB)
 • Projekt Budowlano-wykonawczy (ZIP, 7 MiB)
 • Projekt Budowlano-wykonawczy (ZIP, 31.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ZIP, 9 MiB)
 • PISMO PROJEKTANTA (PDF, 292.3 KiB)
 • POZWOLENIE NA BUDOWE (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA I KARTA GWARANCYJNA (ZIP, 52.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 21 KiB)
 • INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 23.10.2018 r. do OGŁOSZENIA przetargu dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubusk (PDF, 367.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 07.11.2018 r. do przetargu dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”. (PDF, 416.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, Pow. Krośnieński, Woj. Lubuskie”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ na zadanie dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa, (PDF, 10.1 MiB)
 • OGŁOSZENIE WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa (PDF, 210.8 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 76 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 39.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU (DOCX, 19.1 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY DACH (ZIP, 296.2 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY ELEWACJA (ZIP, 228.9 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY DACH I ELEWACJA (ZIP, 387.4 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU URZĘDU Z 2012r. (ZIP, 7 MiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU URZĘDU UZUPEŁNIAJĄCY (ZIP, 31.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ZIP, 9 MiB)
 • PISMO PROJEKTANTA (PDF, 292.3 KiB)
 • POZWOLENIE NA PRZEBUDOWE (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA I KARTA GWARANCYJNA (ZIP, 52.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 21 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie nr 500213912-N-2018 z dnia 06-09-2018 r. (PDF, 95.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE nr 500213831-N-2018 z dnia 06-09-2018 r. O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 99.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ. (PDF, 354.8 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 630.4 KiB)
 • SPROSTOWANIE z dnia 24.09.2018r. INFORMACJI O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT z dnia 21.09.2018r. do przetargu na zadanie dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dą (PDF, 316.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 26.09.2018r. do przetargu na zadanie dot.: WYKONANIE III ETAPU W ZAKRESIE ELEWACJI, WYMIANY DACHU ORAZ MONTAŻU ROLET ZEWNĘTRZNYCH DLA INWESTYCJI: „Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie – Nadbudowa i Przebudowa (PDF, 443.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2017-12-01 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pław, gm. Dąbie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 86 KiB)
 • SIWZ (PDF, 9.6 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (DOC, 45 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (DOCX, 19 KiB)
 • OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • OŚWIADCZENIE NA TEMAT WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH (DOC, 24 KiB)
 • Kosztorysy (RAR, 1.8 MiB)
 • umowa z gwarancja (ZIP, 71.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków w m. Pław (RAR, 344.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.1 (PDF, 104.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.2 (PDF, 96.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR.3 (PDF, 95.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 405.4 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY (Poprawiony) (DOC, 45 KiB)
 • Informacja o treści złożonych ofert (PDF, 376.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 443.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-05-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-26 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Lubiatów, Łagów, Trzebule, na terenie Gminy Dąbie,
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 213 KiB)
 • SIWZ (PDF, 10.1 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 17.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 875.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2016-04-13
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-29 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie II Etapu w zakresie instalacji sieci komputerowej dot. inwestycji pn.: Remont Budynku Urzędu Gminy Dąbie - nadbudowa i przebudowa
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 7.4 MiB)
 • Załączniki (ZIP, 3.9 MiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(1) (PDF, 342 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(2) (PDF, 679 KiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ(3) (PDF, 324.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 372 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2015-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-15 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Dąbie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 186.5 KiB)
 • Załączniki do SWIZ (ZIP, 574.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 448.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2015-04-27
Termin składania ofert / wniosków
2015-05-07 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Dąbie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.9 MiB)
 • Załączniki do SWIZ (ZIP, 574.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 8.8 MiB)
 • Wyjaśnienia SWIZ (PDF, 1015.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 443.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2015-03-17
Termin składania ofert / wniosków
2015-03-31 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dąbie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 4.2 MiB)
 • Załączniki do SWIZ (ZIP, 401.6 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 512 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2014-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-01 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pław
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 233.6 KiB)
 • Załączniki do SWIZ (ZIP, 43.3 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 51.6 MiB)
 • Branża elektryczna (ZIP, 125.5 MiB)
 • Branża sanitarna (ZIP, 156.7 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SWIZ (PDF, 5.6 MiB)
 • tabela oceny technicznej (DOC, 47.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWIZ(2) (PDF, 327.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 440.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2013-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-20 08:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Szczawnie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 316014-2013 Ogłoszenie (PDF, 3.8 MiB)
 • 316014-2013 SIWZ (PDF, 8.8 MiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 1 (DOC, 35 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 2 (DOC, 22 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 3 (DOC, 29.5 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 4 (DOC, 22 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 5 (ZIP, 1.2 MiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 6 (DOC, 78 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 7 (PDF, 794.1 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 8 (PDF, 1.1 MiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 9 cz. 1 (PDF, 814.3 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 9 cz. 2 (PDF, 351.5 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 10 (ZIP, 85.2 MiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 11 (ZIP, 290.2 KiB)
 • 316014-2013 Załącznik Nr 12 (ZIP, 170.7 KiB)
 • 316014-2013 Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 253 KiB)
 • 316014-2013 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 415.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji