ˆ

Konsultacje społeczne

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:11:45 Edycja elementu informacja Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej dotyczące Programu współpracy w 2020 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Michał Suski
10:10:57 Edycja elementu informacja Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej dotyczące Programu współpracy w 2020 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Michał Suski

Zmiany z dnia: 2019-10-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:46:33 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej dotyczące Programu współpracy w 2020 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Michał Suski
11:46:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Burmistrz Kożuchowa ogłasza konsultacje w formie opinii pisemnej dotyczące Programu współpracy w 2020 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyrażenia opinii pisemnej w sprawie przedmiotu konsultacji należy dokonać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Michał Suski
« powrót do poprzedniej strony