ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:01 Upublicznienie elementu informacja Petycja - sprzeciw mieszkańców Podbrzezia Górnego, ul. Żagańskiej oraz ulic sąsiadujących przeciwko wydaniu pozwolenia na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz firmy PVE 136 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w celu lokalizacji kablowego przyłącza energetycznego SN-15kV na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Kożuchów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 29 i 30 obręb Podbrzezie Górne, pod budowę farmy fotowoltaicznej. Dorota Greń
« powrót do poprzedniej strony